, ,

DIG oraz BCC wspierają Ślęzę w programie 500po500

Dolnośląska Izba Gospodarcza oraz Loża Dolnośląska Business Centre Club, patroni instytucjonalni Ślęzy Wrocław, wspierają działania klubu w pozyskiwaniu partnerów do programu 500po500.

 

Obie instytucje już kilka lat temu dostrzegły w Ślęzie potencjał biznesowy. Współpraca stron polega m. in. na wzajemnym wsparciu przy organizowanych wydarzeniach i wymianie kontaktów. Dla klubu DIG oraz BCC są pomostem w nawiązywaniu relacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

– Ślęza mocno się rozwija, również na płaszczyźnie biznesowej. Zresztą w gronie firm sponsorujących klub są takie, które udzielają się także w naszym gronie Loży Dolnośląskiej BCC – powiedział Marek Woron, kanclerz Loży Dolnośląskiej, wiceprezes zarządu Business Centre Club.

Kolejny etap współpracy Ślęzy z patronami instytucjonalnymi dotyczy programu 500po500, czyli próby pozyskania 500 sponsorów, którzy każdego miesiąca będą wspierać klub kwotą 500 zł. Klub oraz DIG i BCC podpisały list intencyjny, w którym wspólnie zachęcają przedsiębiorców do przystąpienia do programu 500po500. To jeden z elementów, które uwiarygodniają Ślęzę jako godnego zaufania partnera biznesowego. List trafił do wszystkich członków DIG oraz BCC.

– Pracujemy w klubie nie tylko nad stroną sportową, ale także – a może przede wszystkim – nad obszarem biznesowym. Dzisiejsze kluby sportowe to firmy produkujące i sprzedające emocje, przy których każdy produkt czy marka zyskują dodatkową wartość. Cieszę się i dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli nas patroni instytucjonalni. To ważne, że organizacja biznesowa dostrzegła w nas potencjał inwestycyjny – powiedziała Katarzyna Ziobro-Franczak, prezes zarządu 1KS Ślęza Wrocław.

Dolnośląska Izba Gospodarcza od 1990 roku jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Jej celem jest wspieranie rozwoju firm i podejmowanie starań na rzecz unowocześnienia życia gospodarczego w regionie. DIG łączy i integruje przedsiębiorców. Działa w imieniu i na rzecz firm, informuje, szkoli i promuje podmioty zrzeszone w izbie. Z doświadczeń DIG-u czerpie także Ślęza Wrocław.

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2000 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.