Partnerzy.

Nasz Klub od początku swojego istnienia jest przykładem współpracy wielu wrocławskich przedsiębiorstw na rzecz sportu. Szczególnie zależy nam na podtrzymywaniu tej tradycji. Liga Partnerów to propozycja podjęcia współpracy między jej członkami, osiągania wzajemnych korzyści i współdziałania.

22 Partnerów

z całej Polski