Patroni
instytucjonalni.

Współpraca Ślęzy z Patronami Instytucjonalnymi polega m. in. na wzajemnym wsparciu przy organizowanych wydarzeniach i wymianie kontaktów.

2 Patronów

instytucjanalnych