8.03.2018: Wizyta w Szkole Podstawowej przy ul. Kłodzkiej.